İşsizlik Dönemi Stresi İle Baş Etme Yöntemleri

• İşsiz kişinin olumsuz etkilerle baş edebilmesi için yapması gereken en önemli faaliyet işsizlik sonrasında günlük yaşamın genel yapılanmasını çok fazla bozmadan hayata devam etmesidir. Özellikle sabah kalkma saatinden başlayarak, günü planlayarak sürdürmeye özen göstermesi ve sosyal çevrenin içinde kalması çok önemlidir. Beceri edinmeye devam etme, sosyal desteği etkili kullanma ve sistematik iş arama motivasyonunu korumak, işsizliğin olumsuz etkisini görece azaltan en önemli etkenlerdir.

• İşsizliğin sadece sizin başınıza gelen bir durum olamadığını, herkesin başına gelebilecek doğal bir insanlık durumu olduğunu anlamanız baş etmeniz için önemlidir.

• İşsizlerin özelikle iş arama konusundaki özgüvenlerini geliştirecek faaliyetleri yapmaları çok yararlıdır